GIỚI THIỆU CHUNG

   Địa chỉ:  Ấp Ca Lạc, xã Lạc hòa, Thị xã Vĩnh châu, tỉnh Sóc Trăng

Email:  thcslachoa.vc@soctrang.edu.vn

Điện thoại: 02993888024

 

1. Tổng quan về nhà trường:

          Trường THCS Lạc Hòa được thành lập năm 1992, tọa lạc tại ấp Ca Lạc, xã Lạc Hòa (là xã đặc biệt khó khăn (thuộc diện 135) theo quy định của Chính phủ). Trường được tách ra từ Trường Phổ thông Cơ sở Lạc Hòa vào năm 1997.

          Từ khi thành lập đến nay, được sự quan tâm giúp đỡ, chỉ đạo sâu sát của Phòng GDĐT thị xã Vĩnh Châu, của cấp uỷ, chính quyền địa phương cộng với sự đoàn kết, chung sức, chung lòng, nỗ lực vượt bậc của tập thể CB-GV-NV trường THCS Lạc Hòa đã vượt qua mọi khó khăn, thách thức. Luôn hoàn thành tốt mục tiêu, nhiệm vụ giáo dục qua các năm học.

          a) Thuận lợi:

          - Được sự quan tâm giúp đỡ và chỉ đạo sâu sát của Phòng GDĐT thị xã Vĩnh Châu, Sở GDĐT tỉnh Sóc Trăng.

- Trường có Chi bộ độc lập với 17 đảng viên (14 đảng viên chính thức) nên thuận lợi trong việc chỉ đạo cũng như trong thực hiện các hoạt động.

          - Đội ngũ GV, công nhân viên đoàn kết, có tinh thần cầu tiến, luôn vượt qua mọi khó khăn, thử thách để hoàn thành nhiệm vụ.

          - Tập thể ban lãnh đạo trường và mạng lưới nòng cốt luôn luôn đoàn kết, có tinh thần trách nhiệm cao trong mọi hoạt động phong trào.

          b) Khó khăn:

       - Xã Lạc Hòa có gần 40% dân số là người dân tộc Khmer, HS Khmer của trường chiếm tỉ lệ cao. Vì vậy nhà trường rất khó khăn trong việc nâng cao chất lượng dạy và học cũng như việc duy trì sĩ số.

       - Một bộ phận không nhỏ HS là con nông dân lao động có thu nhập thấp, gia đình HS sống chủ yếu bằng nghề làm thuê, làm mướn thường đi làm ăn xa ở các đô thị hay khu công nghiệp, nên sự quan tâm của gia đình đối với việc học tập của những HS này chưa được đúng mức, còn khoán trắng cho nhà trường.

       - Về mặt nhân sự chưa thực sự đồng bộ theo yêu cầu công việc được giao.

          Đội ngũ CB-GV-NV và HS trong năm học 2018-2019:

          - Tổng số CB-GV-NV của trường hiện nay là 46 người (nữ: 21); trong đó: HT 01, PHT: 01, GV: 39, NV: 05. Tỉ lệ CB-GV-NV đạt trình độ chuẩn hiện nay là: 100%; trong đó trên chuẩn là 33/46 CB-GV-NV, tỉ lệ 71,74%.

          - Tổng số HS/ lớp: 745/19; Có đủ các khối lớp từ 6 đến 9.

          - Về CSVC - thiết bị dạy học:

                 Tổng số phòng hiện có:    17 phòng; trong đó:

                 Phòng học là:                   10;

                 Phòng Hiệu trưởng           01;

                 Văn phòng, phòng GV:    02;

                 Phòng thiết bị:                  01;

                 Phòng bộ môn:                 02 (Hóa - Sinh và Lý - Công nghệ);

                 Phòng vi tính:                   01 (20 máy có kết nối Internet);

                 Phòng thư viện:                01;

                 Phòng Công đoàn             01;

                 Phòng Y tế                       01;

                 Phòng Đoàn – đội:           01.

          Nhìn chung CSVC, trang thiết bị của nhà trường đã đáp ứng được theo nhu cầu cần thiết trong đổi mới quản lí, giảng dạy và học tập của HS hiện nay.

          Trường THCS Lạc Hòa đã được UBND tỉnh Sóc Trăng công nhận Trường đạt chuẩn quốc gia (theo Quyết định số: 2143/QĐTC-CTUBND, ngày 15 tháng 9 năm 2015).